Loading...
Strona główna2019-02-11T19:18:59+00:00

Czym jest InnLab?

InnLab  jest przestrzenią dotyczącą innowacji edukacyjnych, powstałą w ramach projektu realizowanego przez Wschodni Klaster Innowacji.  

O projekcie
Kontakt

Wschodni Klaster Innowacji

3

Zrealizowane inicjatywy

Zrealizowano dla : Klaster Lubelska Medycyna, Urząd Miasta Lublin, Lubelski Instytut Designu

3

Młodzieżowe zespoły zadaniowe

 Realizujące zadania wymagające kreatywności, i pracy w grupie

Etapy projektu

Zobacz w jakich etapach realizujemy nasz projekt.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Aktualności

Zobacz wszystkie

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020